Bemutakozó

 

Oktatáskutató Központ

 

Centre for Education Research and Development

 

Az oktatáskutató Központ saját kutatásokat végez az oktatás különböző területein az aktuális fejlesztési kérdések kapcsán Pécsett és a Dél-Dunántúli Régióban.

A kutatási témák szorosan kapcsolód-nak a PTE BTK Neveléstudományi Intézetben, illetve a Romológia és Nevelésszociológia Tanszéken folyó kutatásokhoz és fejlesztésekhez.

Tudományos kutatási pályázatokon vesz rész annak érdekében, hogy az oktatás fejlesztésére vonatkozó alap-kutatásokat végezhessen.

Bekapcsolódik az „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola képzésébe.

Összehangolja a PTE-n folyó oktatás-kutatásokat, keretet adva a különböző tanszékek és karok kutatói együtt-működésének.

A központ vezetője:

Prof. Dr. Forray R. Katalin

www.cerd.pte.hu